Události

 Neděle

8:30 Modlitební setkání v kostele
9:00 Bohoslužby
15:30 Biblická hodina

 Pondělí

18:00 Pěvecký sbor

 Úterý

17:00 Klučičí skupinky

 Středa

18:00 Volejbal
21:00 – 22:00 Modlitby za sbor (každý doma)

 Pátek

16:30 Dorost „na Kumbále“
18:30 Mládež na faře