Novinky

modlitby 24/7 – 14. 4. 2022 od 19 hodin – pátku 15. 4. do 24:00 hodin

Přejeme vám krásnou sobotu,

chtěla bych vás „osobně“, ale i  jménem našeho sboru pozvat k dalšímu běhu společných modliteb „24/7“, který tentokrát proběhne od čtvrtku 14. 4. 2022 od 19 hodin – pátku 15. 4. do 24:00 hodin. 

Modlitební místnost by tentokrát měla především sloužit pro osobní zastavení a vytišení se v postním období. Tematicky jsem to nazvala – Zastavení pod křížem. Chci vás povzbudit k účasti a vyhrazení si tichého času. Pán Ježíš i v ten poslední čas, ikdyž věděl co těžkého přichází, Jeho slova modlitby byla za nás učedníky:

 

Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji; a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. 

V nich jsem oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. 
Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. ….
… Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; 
aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –  já v nich a ty ve mně; 
aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.
Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, 
kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. 

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3, 16 

 
Zastavme se a znova si připomeňme co nám bylo z té největší LÁSKY DAROVANÉ.
A k takovému zastavení a vytišení jsme pro vás připravili modlitební místnost. Registrovat se můžete již nyní a to zde REGISTRACE  
(Pokud je pro vás registrace složitá, můžete mi odpovědět na tento email, nebo mi zavolat na telefonní číslo 732 744 424 a velmi ráda vás do modlitebního řetězce zapíši.)
Přejeme vám všem Boží požehnání do Velkého týdne.
registrovat se

Leave a Reply