Novinky

modlitební řetězec 22. – 23.10.2021

Přeji vám požehnaný večer,

chtěla bych vás opět pozvat jménem celého našeho sboru k sedmému běhu společných modliteb „24/7„, který tentokrát bude probíhat ve dnech od pátku 22.10.2021 od 18 hodin – neděle 23.10. do 8:00 hodin. 
Kde a jak?
Opět bude připravená modlitební místnost v klubovně na faře v Albrechticích a půjde o nepřetržitý modlitební řetěz, kde se budeme střídat v modlitební místnosti po jedné nebo více hodinových ,,hlídkách“.
1.jpg


Proč a za co se budeme modlit?

Naši touhou a hl. tématem budou přímluvné modlitby za náš sbor a výzvy, rozhodnutí, které nás společně čekají. (sborové shromáždění)

Sám nebo s někým?
Čas v modlitební místnosti si můžete naplánovat jen pro sebe, nebo s kým budete chtít.
Hodinu nebo dvě?
To záleží jen na vás, naši touhou je, aby modlitební řetězec mohl probíhat nepřetržitě.
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE HNED ZDE:
(Pokud je pro vás registrace složitá, můžete mi zavolat na telefonní číslo 732 744 424 a velmi ráda vás do modlitebního řetězce zapíši.)
Nechť naše horlivost v modlitbě může růst. Jak společně, tak i v osobním životě.
Bůh vám žehnej!
Pája Sztefková 

Leave a Reply