Novinky

Společný worship 22.8. 15:30

Konečně worship. Ano, čekali jsme už dlouho a víme, že i vy se těšíte. Není málo věcí, za které můžeme Bohu ve chválách děkovat.

Tento “večer chvál” se uskuteční vrámci biblické hodiny, jako společné vytišení se, pokání a také požehnání pro letošní impuls week, který se koná hned další týden.

Těšíme se, že spolu s námi zvednete své ruce a jednohlasně prožijeme Boží blízkost!

A XcamPácí, víme jak se po XcamPu někdy cítíme. Tohle je příležitost se i opět vidět a chválit Krista i spolu se svými bratry a sestry!

 

22.8. 15:30!

Leave a Reply